สถานปฏิบัติธรรม

หากท่านต้องการหลีกหนีออกจากความวุ่นวายต่างๆรอบตัวในสภาวะปัจจุบัน สถานปฏิบัติธรรมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะ เป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มาเกื้อกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรม เป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ สงบ พื้นที่สะอาดสะอ้าน ตลอดจนผู้คนไม่พลุกพล่านจอแจ

#

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฎ์

Feb 19, 2021, 9:32 AM
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1…
#

บ้านสายลม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

Feb 12, 2021, 7:09 AM
เป็นบ้านส่วนตัวที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน…
#

บ้านธรรมนำใจ

Feb 11, 2021, 11:04 AM
เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ญาติธรรมในกรุงเทพฯ จะเปิดรับครั้งละไม่เกิน 50…
#

มูลนิธิบ้านอารีย์

Feb 11, 2021, 10:53 AM
มูลนิธิแห่งนี้…
#

วัดพระราม 9

Feb 11, 2021, 10:27 AM
เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนากลางเมือง เพื่อให้เยาวชน คนหนุ่มสาว คนชรา…
#

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

Feb 11, 2021, 10:16 AM
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 2553…
#

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

Feb 11, 2021, 10:07 AM
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เป็นวิปัสสนาจารย์…
#

วัดสังฆทาน

Feb 11, 2021, 8:46 AM
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีธรรมชาติโดยรอบร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะแก่ผู้ประสงค์จะปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา…
#

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนนท์วิหาร

Feb 11, 2021, 8:44 AM
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่มี พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นวิปัสสนาจารย์…
#

วัดอินทรวิหาร

Feb 11, 2021, 8:27 AM
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผลจากผู้ปฏิบัติธรรมกับ คุณแม่สิริ กรินชัย…
#

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

Feb 11, 2021, 6:47 AM
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 1…
#

เสถียรธรรมสถาน

Feb 10, 2021, 10:22 AM
เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานปฏิบัติธรรมรองรับชาวพุทธศาสนิกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน…
#

บ้านจิตสบาย

Feb 10, 2021, 8:22 AM
บ้านจิตสบายก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแก่พระรัตนตรัย ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว…
#

ศาลาลุงชิน (ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์)

Feb 8, 2021, 10:51 AM
ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าศาลาลุงชินนั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2537…