วัดป่าถ้ำวัวสูญญตาราม

ประวัติ

เป็นวัดไทยสายปฏิบัติที่ชาวต่างชาติมากกว่า 140 ประเทศ รู้จักดี และเคยเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดปีละไม่ต่ำกว่า 4,000 คน โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ ฝรั่งมีมากถึง 80% ในจำนวนนี้มีเหล่าคนดังระดับโลก ทั้งศิลปิน นักร้อง นักแสดงและผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด นักการเมือง นักการทูตนักธุรกิจ สื่อมวลชน ฯลฯ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา  เริ่มสร้างขึ้นในปี 2536 แต่ทว่าเริ่มสร้างอย่างจริงจังในปี 2540 แต่จุดเริ่มต้นของการสร้างวัดมาจากพระอาจารย์สายหยุด เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน หลังจากบวชพระเมื่อปี 2517 ได้มีโอกาสปฏิบัติสมาธิกับศิษย์ของพระอาจารย์ชา แห่งวัดหนองป่าพง รวมทั้งได้ศึกษาจากพระอาจารย์รูปอื่นๆ เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงพ่อพุทธทาส ฯลฯ จากนั้นได้ออกเดินธุดงค์ไปทั่วประเทศเป็นเวลา 10 ปี ก่อนที่ต่อมาได้ธุดงค์มาที่ จ.แม่ฮ่องสอน อันเป็นสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน

ทางวัดป่าถ้ำวัว อนุญาตให้ผู้มาทำการวิปัสสนาได้ไม่เกิน 10 วัน เตรียมชุดขาวสุภาพ 2-3 ชุด พร้อมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมาให้เรียบร้อย ที่วัดจะมีอาหารมังสวิรัติรับรองให้ 2 มื้อ เช้าและเพล สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องทานมื้อเย็น สามารถออกไปทานได้ที่ร้านค้าภายนอกวัด   สำหรับสาธุชนชาวไทย การปฎิบัติตัวภายในวัด ได้ถูกสั่งสอนอบรมอะไรควร อะไรไม่ควร มาตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้ว หลักการปฎิบัติตนภายในวัดป่าถ้ำวัวก็ถือเป็นเช่นเดียวกัน อีกทั้งทางวัดยังได้เปิดรับบุคคลต่าง ๆ จากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างขนบธรรมเนียมประเพณี เราคนชาวไทย ชาวพุทธ จึงควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนต่างชาติ โดยมีความสำรวมในกิริยา วาจา และถือปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด

กฎระเบียบในการปฎิบัติตัวภายในวัด

1. ลงทะเบียน พร้อมแจ้งระยะเวลาที่ต้องการในการเข้ารับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
2. ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม มีมารยาทและไม่รบกวนบุคคลอื่น
3. ไม่พูดโกหก พูดคำหยาบคาย และส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เสพยาเสพติด หรือเล่นการพนัน
5. ทำกิจวัตรส่วนตัว และร่วมกิจกรรมของวัดตามเวลาและความเหมาะสม
6. รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า บ้านพักส่วนตัว และบริเวณโดยรอบของวัด
7. ไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์เข้ามาภายในวัด
8. ไม่อนุญาตให้ทำอาหาร และรับประทานอาหารภายในบริเวณที่พัก
9. สำหรับสตรี ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับพระสงฆ์ในบริเวณกุฎิที่พักหลัง 20 น.
10. ไม่อนุญาตให้บุรุษและสตรีอยู่ร่วมกันตามลำพังภายในห้องพัก
11. รับฟังคำสั่งสอน คำแนะนำของพระสงฆ์ด้วยความเคารพ
12. ความสะอาดห้องพัก คืนกุญแจและสิ่งของที่หยิบยืม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก่อนเดินทางกลับ
13. ถ้าไม่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ ทางวัดจะให้เวลาในการปรับตัวภายใน 3 วัน.

ตารางเวลาปฏิบัติ
05.00 สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาด้วยตัวเองที่กุฏิ เตรียมตัวใส่บาตรพระ
06.30 พระสงฆ์รับบิฑบาตร
07.00 รับประทานอาหารพร้อมกัน (อาหารเจ)
08.00 ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสนา พร้อมกันที่ธรรมศาลา - พระอาจารย์จะพาเดินจงกลมในบริเวณวัด ระยะทางประมาณ 1 กิโล ประมาณ 30 นาที แล้วกลับมาที่ธรรมศาลานั่งสมาธิประมาณ 30 นาที นอนสมาธิ 10 นาที จากนั้นแยกย้ายไปพักผ่อน ห้าม!!! ใช้มือถือถ่ายรูปขณะปฏิบัติธรรม ควรมีสมาธิจดจ่อกับการปฏิบัติ
10.30 ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุพร้อมกันที่ธรรมศาลา หลังจากนั้นรับประทานอาหาร (อาหารเจ) แล้วแยกย้ายไปพักผ่อน
13.00 ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสนา พร้อมกันที่ธรรมศาลา - พระอาจารย์จะพาเดินจงกลมในบริเวณวัด (คนละที่กับเมื่อเช้า) ระยะทางประมาณ 1 กิโล ประมาณ 30 นาที แล้วกลับมาที่ธรรมศาลานั่งสมาธิประมาณ 30 นาที นอนสมาธิ 10 นาที จากนั้นแยกย้ายไปพักผ่อน
16.00 ทำความสะอาด ปัดกวาด เสนาสนะบริเวณวัดพร้อมกัน
17.00 ฉันน้ำปานะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 สวดมนต์ทำวัตรเย็น บทสวดมนต์ที่นี้จะไม่เหมือนที่อื่น คือจะสวดภาษาบาลี ต่อด้วยคำแปลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (คนที่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่ต้องสวด นั่งทำสมาธิรอ) ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา (นั่งสมาธิอย่างเดียว)
20.00 ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาด้วยตนเองที่กุฏิ
22.00 เข้านอน พักผ่อน
ปล.ถือศีล 8
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ จะมีลานหินโค้งกระจายตัวอยู่ เพื่อเป็นจุดพบปะแลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมสงฆ์ เช่น วัน ปวารณา เป็นต้น


ปฏิบัติธรรมฟรี ได้ทุกวัน เจ้าอาวาสไม่รับปัจจัย สามารถทำบุญได้ที่ตู้ แล้วแต่ศรัทธา