วัดภูหล่น

ประวัติ
เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์  ในราวปี พ.ศ.2440 หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านได้นำท่านมา อบรมสมาธิบนภูหล่นแห่งนี้ ซึ่งเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยไข้ป่า และ สัตว์ร้าย หลวงปู่มั่น ท่านจึงได้นำชาวบ้านมาช่วยขนหิน ดินโคลน ขึ้นมาก่อเป็นถ้ำพอเป็นที่อยู่อาศัย กันสัตว์ร้ายมารบกวน เวลาทำความเพียร หลังจากหลวงปู่เสาร์พระอาจารย์ของท่านได้อบรมจนรู้ชัดว่ากำลังสมาธิอันแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลวงปู่มั่น ท่านจึงได้เเยกจากไป  หลวงปู่มั่นท่านได้บำเพ็ญภาวนาอยู่บนภูหล่น ประมาณ 5 ปี ท่านได้จากสถานที่แห่งนี้ไป หลังจากท่านได้แสดงธรรมเทศนาอบรมโยมมารดาจนเกิดศรัทธา ออกประพฤติศีลพรหมจรรย์ ตามท่านไป ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๙ หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีก

สถานที่ภูหล่น จึงเป็นปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมแห่งแรกซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของท่านด้วย  เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านจะเดินทางไปทำบุญอยู่เสมอ และบริเวณโดยรอบนั้นร่มรื่นธรรมชาติสวยงามมาก จากบริเวณนี้มองออกไปจะเห็นทิวทัศน์แนวเทือกเขาหัวตัด และที่นาของชาวบ้านด้านล่างได้ชัดเจน วัดนี้ห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ  มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนัก สามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ  เจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยการพัฒนาของพระครูกมลภาวนากร (สีทน กมโล) พระนักพัฒนาสงเคราะห์ที่มีความกตัญญูและเสียสละเป็นทิฏฐานุคติแก่บุคคล ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.สถานที่ ปฐมสมถ วิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
2.ศึกษาปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน 
3.พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
4.อุทยานการศึกษาในวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ศึกษาหาความรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ หลวงปู่มั่น
5.เป็นสถานที่เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 


สถานที่ตั้ง
๙ บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐