วัดผาณิตาราม

ประวัติ

วัดผาณิตาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 5 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิม พระเกียรติ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐานปัจจุบัน นอกจากหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัยแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้รองรับบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา นำความคิดสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบไป
เป็นวัดที่อยู่ติดแม่น้ำบางปะกงเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งทางวัดจัดอบรมวิปัสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเยาวชนเป็นประจำทุกปี ตั้งอยู่ที่ ต.บางกรูด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2447 อยู่ติดแม่น้ำบางปะกง เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งทางวัดจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานมีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรพื้นฐานวิปัสสนาเบื้องต้น 3 วัน
หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 8 คืน 7 วัน
หลักสูตรเยาวชนและนานาชาติ
บวชสามเณรฤดูร้อนและนานาชาติ
หลักสูตรวัยใส ซึ่งอาคารหลังเก่าสามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้เพียง 90 ท่านเท่านั้นแต่ในการสมัครแต่ละครั้งนั้นมีผู้สมัครจำนวนไม่ต่ำกว่า150 ท่าน จึงได้มีโครงการก่อสร้างหอธรรมพระบารมีขึ้นเพื่อรองรับให้เพียงพอกับผู้สนใจ
 

การอบรมทุกหลักสูตร

ต้องส่งรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับการส่งใบสมัคร สำหรับเยาวชน เพียงถ่ายรูป และสำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนท่านจะได้รับไปรษณียบัตรยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการปฏิบัติ และท่านต้องยืนยันด้วยตัวท่านเองอีกครั้งทางโทรศัพท์ ตามวันที่ที่กำหนดในไปรษณียบัตร มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สำหรับสมาชิกเดิมที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่  หากหลักสูตรที่ท่านสมัคร มีผู้สมัครเต็มแล้ว ท่านจะได้รับการสำรองในหลักสูตรนั้น หากมีการสละสิทธิ์ จนถึงอันดับสำรอง ของท่าน ทางศูนย์จะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 3-5 วัน ก่อนการปฏิบัติ

 

ระเบียบการรับสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ศึกษาการแนะนำการร่วมปฏิบัติให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติ
สามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ สมัครด้วยตัวท่านเอง สมัครทางไปรษณีย์ และทาง www.kondee.com ไม่รับสมัครทางโทรสาร (คลิกดูรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บ)
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ใบสมัครที่ข้อมูลไม่ครบ จะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบข้อมูลได้
ที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้ทางไปรษณีย์

 

สถานที่ตั้งวัด
วัดผาณิตารามตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ตรงคุ้งน้ำบ้านบางเฟื้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทร.: 03-850-2000, 03-850-2087-8