วัดป่ามณีกาญจน์

ประวัติ

วัดป่าเป็นสถานที่มีความร่มรื่น สงบเงียบ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง วัดป่ามณีกาญจน์ มีการจัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และจัดโครงการเกี่ยวเนื่องมากมาย อาทิเช่น โครงการอุปสมบท บรรพชา บวชเป็นผ้าขาว บวชชีพราหมณ์ และบวชเนกขัมมะ  

แนวทางการปฏิบัติ

ปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั่น อาจาโร โดยวัดนี้เป็นวัดป่าที่อยู่ย่านชานเมืองไม่ห่างไกลจากรุงเทพฯเท่าไหร่นัก เป็นสถานที่มีความร่มรื่น สงบเงียบ ร่มเย็น เหมาะสำหรับเป็นที่ปฎิบัติธรรมภาวนาเป็นอย่างมาก ทางวัดจึงจัดให้มีโครงการอุปสมบท บรรพชา บวชเป็นผ้าขาว บวชชีพราหมณ์ และบวชเนกขัมมะ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมานานนับปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งชายและหญิงไม่จำกัดอายุและการศึกษา

กิจวัตรของสามเณร และผู้บวชเนกขัมมะ

 • 04.30 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • 05.00 น. ร่วมพร้อมใจกันสวด ทำวัตรเช้าพร้อมกันที่ศาลา
 • 06.00 น. ร่วมกันช่วยพระสงฆ์ทำความสะอาดศาลา และจัดเตรียมที่ฉันเสร็จแล้ว ผ้าขาวชายออกตามพระไปบิณฑบาต ส่วนผ้าขาวหญิงช่วยกันจัดเตรียมอาหารในโรงครัว
 • 07.30 น. ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิจารณาและรับประทานอาหารร่วมกัน
 • 09.00 น. ล้างเก็บ บาตร หรือ ภาชนะส่วนตัว ร่วมกันทำความสะอาดศาลา
 • 10.00 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
 • 11.30 น. พักผ่อน ฉันน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ
 • 13.30 น. ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
 • 15.00 น. ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด เสนาสนะ ที่พัก ศาลา
 • 16.00 น. ฉันน้ำปานะ
 • 16.30 น. ทำกิจวัตรส่วนตัว สรงน้ำ เปลี่ยนอิริยาบถ และเตรียมตัวทำวัตรเย็น
 • 19.00 น. พร้อมใจกันที่ศาลา
 • 19.30 น. ร่วมกันสวดมนต์ แล้วทำวัตรเย็น
 • 20.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์
 • 21.00 น. เดินจงกรม และรับฟังคำชี้แนะจากท่านพระอาจารย์
 • 22.00 น. ฉันน้ำปานะ พักผ่อน

ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเตรียมตัวมาให้พร้อมทั้งก่อนบวชและหลังบวช โดยมีข้อปฎิบัติหลักๆ ดังนี้

เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาให้พร้อม ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย และยารักษาโรคประจำตัวกรณีที่ต้องมียา
เสื้อผ้าหรือชุดสำหรับใส่ในการบวชหรืออยู่ปฎิบัติ
ผู้หญิง : เตรียมเสื้อคอกลมสีขาวแขนสั้น หรือแขนกระบวก รวมทั้งผ้าถุงสีขาว
ผู้ชาย : ทางวัดมีชุดสำหรับบวชนาคให้
หลังจากได้ลาสิขาบทแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่รักษาศีล 5 ที่วัดอีก 1 วันเพื่อปรับสภาพจิตใจ และดูสถานที่ปฎิบัติธรรมให้เรียบร้อยก่อน
สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกในช่วงวันเวลาที่ทางวัดกำหนดให้ สามารถสมัครและแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าไว้กับทางวัด ซึ่งทางวัดจะช่วยจัดพิธีอุปสมบท บรรพชา ด้วยการดูตามความเหมาะสมในลำดับถัดไปคะ