บ้านพุฒมณฑา

ประวัติ

บ้านพุฒมณฑาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ บนเนื้อที่สีเขียวกว่า ๔ ไร่ โดยความตั้งใจของนายกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม "คุณครูลิลลี่" จากจุดแรกเริ่มเดิมทีที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้สังคมและพร้อมกับสร้างบ้านพักผ่อนตากอากาศให้คุณพ่อพุฒ โรจนทรัพย์ และคุณแม่มณฑา โรจนทรัพย์ ในพื้นที่เดียวกัน
เพื่อให้ได้มาใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมแห่งขุนเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวคุณแม่มณฑาได้ล้มป่วยลง คุณครูลิลลี่จึงได้เร่งในส่วนของบ้านพักก่อนเพื่อให้คุณแม่มณฑาได้พักฟื้นร่างกาย แต่เมื่อที่สุดคุณแม่มณฑาได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อสองปีที่ผ่านมา
โครงการบ้านเพื่อการพักผ่อนตากอากาศจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ใหม่เป็นการสร้างบ้านเพื่อสังคม บ้านเพื่อพุทธศาสนิกชน และบ้านแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” ทั้งนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณงามความดีของคุณแม่มณฑา จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านพุฒมณฑา”


สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ให้เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และฝึกปฏิบัติธรรม อันจะเป็นการร่วมเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังตั้งใจให้เป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้เรื่องธรรมะให้แก่ผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วให้พัฒนาสมาธิ ฝึกจิตให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “บ้านแห่งการเรียนรู้” จึงทำให้บ้านพุฒมณฑาตระหนักว่าการเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะฉะนั้นตราบใดที่ธรรมะยังเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิต การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมก็ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดไปเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ และถึงพร้อมด้วยสมาธิ สติ ปัญญา
ผู้ปฏิบัติธรรมที่สมัครและลงทะเบียนไว้แล้ว ทางบ้านพุฒมณฑาจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันทางอีเมลล่วงหน้าก่อนวันปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๓๐ วัน 

สถานที่ตั้ง

บ้านพุฒมณฑา | ที่อยู่ บ้านพุฒมณฑา ภูริพิมาน ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐๘๗-๙๐๙-๘๒๗๗
Facebook : http://www.facebook.com/baanpootmontha