วัดอัมพวัน

ประวัติ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สภาพทั่วไปนั้น มีต้นไม้ประมาณ ๓๐๐ ต้น เป็นไม้ดอก - ไม้ใบ ที่ปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นที่จะเป็นที่ที่น้ำท่วมถึง มาบัดนี้ทางวัดได้ทำถนน - คูกั้นน้ำ จึงสามารถป้องกันน้ำไว้ได้ จึงได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น


หลักฐานการตั้งวัด
จากการสำรวจทางราชการประมาณกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๗๕ การสร้างอุโบสถ ผูกพัทธสีมา มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อรัชกาลที่ ๓ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
วัดอัมพวัน สิงห์บุรี หลวงพ่อจรัญ พระนักเทศน์-วิปัสสนาจารย์ พระผู้สอนกฎแห่งกรรม ตลอดเส้นทางธรรมของท่าน ได้เผยแพร่ธรรมมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เกียรติประวัติของหลวงพ่อจรัญมีทุกๆด้าน ทั้งการสร้างขื่อเสียงวัดให้เลื่องลือไกลถึงทุกวันนี้


วันรับผู้ปฏิบัติธรรม
ประชาชนทั่วไปทุกๆ ท่านที่มีศรัทธาสามารถเข้าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ตลอดปี (ไม่มีวันหยุด) โดยลงทะเบียนได้ในวันเข้าปฏิบัติก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. (ไม่ต้องจองล่วงหน้า)
สำหรับผู้มาใหม่มีพระอาจารย์ สอนแนะนำการปฏิบัติทุกวัน
ชาวต่างชาติยังไม่เปิดรับ
สตรีมีครรภ์ ไม่ควรมาปฏิบัติธรรม
ทางวัดอัมพวันจะจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงหากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนตามวันดังต่อไปนี้
๑) วันศุกร์ (๓ วัน)
สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทางสำนักจะรับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
๒) วันโกน (๗ วัน)
สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๗ วัน ทางสำนักจะรับสมัครทุกวันโกน (วันก่อนวันพระ ๑ วัน) ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๗ วัน
๓) ทุกวัน
หากผู้ต้องการปฏิบัติไม่สามารถมาตรงวันศุกร์หรือวันโกนได้ สามารถมาสมัครได้ทุกวัน โดยลงทะเบียนได้อย่างน้อย ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน


ผู้ปฏิบัติควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้
๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล
๒) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)
๓) ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
๔) ผ้าห่มส่วนตัว
๕) ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


การปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
การปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาที่วัดอัมพวันนั้น จะมีแบบ 3 วัน และ 7 วัน ดังนี้
- การเข้าปฏิบัติธรรมแบบ 3 วัน สามารถไปลงทะเบียนได้ที่วัด ทุกวันศุกร์ ก่อน 4 โมงเย็น และจะลาศีล (กลับบ้าน) ก่อนบ่ายของวันอาทิตย์
- การเข้าปฏิบัติธรรมแบบ 7 วัน สามารถไปลงทะเบียนได้ที่วัด ทุกวันโกนก่อน 4 โมงเย็นเช่นกันครับ และลาศีลในวันโกนถัดไป (วันโกนคือวันก่อนวันพระ 1 วัน)
แต่สำหรับเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องนำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองนำติดไปด้วย ซึ่งสามารถใช้วิธีเขียน ระบุชื่อผู้ปกครองที่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมกี่วัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์และสำเนาบัตรประชาชน และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พัก โดยจะมีที่ให้อาบน้ำและเปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติธรรมและลงมารอที่อาคารภาวนา 1 ชั้นบน ในเวลาประมาณ 17.30 น. ซึ่งจะมีท่านพระครูสอนกรรมฐานเบื้องต้น


สถานที่ตั้ง
วัดอัมพวัน ๕๓ หมู่ ๔ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐