วัดตาลเอน

ประวิติ

วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยดูจากองค์พระประธานในอุโบสถ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะอยุธยาที่พระพักตร์อันงดงามน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ปี ชาวบ้านเรียกท่านว่า  “หลวงพ่อปลั่ง”  เนื่องจากพระพักตร์ท่านเปล่งปลั่ง และบางคนก็เรียกว่า “หลวงพ่อแช่ม”  ด้วยเหตุที่ว่าพระพักตร์ท่านดูแช่มชื่นอยู่ตลอดนั่นเอง หลวงพ่อปลั่ง เป็นพระประธานในอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเมื่อมีความเดือดร้อนมักมาพึ่งพาขอบารมีท่านช่วยปัดเป่า โดยมากมักจะสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการทั้งนี้ มีปริศนาธรรมของคนโบราณอยู่บทหนึ่ง ใครอยากรู้ต้องให้ไปตีความกันเอาเอง บางคนก็คิดว่าเป็นลายแทงสมบัติที่ซ่อนอยู่ในวัด จึงแอบมาขุดหากลางดึก จนต้องพบกับสิ่งประหลาดๆ และล่าถอยกลับไป ปริศนาธรรมที่ว่าคือ วัดตาลเอนเจ้าเณรสร้าง มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ (นักโทษ) กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ให้ไปเอาที่กา” ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตีความหมายปริศนานี้ได้นอกจากธรรมชาติที่แปลกและน่าสนใจดังกล่าวแล้ว วัดตาลเอนยังเป็นแหล่งให้ศึกษาทางวัฒนธรรมอีกหลายชนิด เช่น กระดูกงูเรือโบราณ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ อุปกรณ์เครื่องใช้โบราณ เช่น เรือ ไถ อุปกรณ์การทำนา การประมงต่างๆ บางอย่างอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ นับเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจยิ่ง

ภาพจาก : https://www.facebook.com/WatTanenPage/

หากใครสนใจมาปฏิบัติธรรม หรือเยี่ยมชมวัดทุกๆ วันพระ ผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรม จะได้ไปทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม ที่วัดตาลเอน ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีชาวบ้านเดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรด้วย เป็นจำนวนมาก   เหมาะแก่การมาถือศีล นั่งสมาธิ ปล่อยวางจากโลกภายนอก มาค้นหาความสุขจากภายในตัวเอง

โดยทางวัดจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมออกเป็น 4 ช่วงเวลาดังนี้

 • ช่วงที่ 1   เวลา 04.00 – 07.00  น
 • ช่วงที่ 2   เวลา 08.30 – 11.00  น.
 • ช่วงที่ 3   เวลา 13.00 – 16.00  น.
 • ช่วงที่ 4   เวลา 18.00 – 21.00  น.

นับว่าเป็นวัดปฏิบัติที่ดังวัดหนึ่งในจังหวัดอยุธยา มีคนเดินทางไปบวชเป็นจำนวนมาก แล้วทางการปฏิบัติ จะเป็นแนวหลวงพ่อจรัญ คือ เดินจงกรม 30 นาทีก่อน แล้วจึงเปลี่ยนอริยาบทมานั่งกรรมฐาน 30 นาที สลับกันไปจนครบเวลาปฏิบัติธรรม   เปิดให้มาปฏิบัติถือศีล 8 ถือบวชชีพราหมณ์ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่วัดนี้ค่อนข้างจะเน้นปฏิบัติ เมื่อลงทะเบียนแล้วทางวัดจะยึดบัตรประชาชนและขออนุญาติเก็บโทรศัพท์มือถือ ฝากไว้ที่เจ้าหน้า ในช่วงที่เดินทางมาบวชที่วัดตาลเอนนี้ “งดใช้โทรศัพท์” ให้ปล่อยวาง ตัดขาดจากโลกภายนอก

ปัจจุบันนี้ วัดตาลเอนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕ ตามมติมหาเถรสมาคม และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ โดยมี พระครูสมุห์ จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งอดีตเคยเป็นพระวิทยากรฝ่ายวิปัสสนาแห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)


ตารางปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส ผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดตาลเอน

 • ๐๓.๓๐ น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัวด้วยสติ
 • ๐๔.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า – ปฏิบัติธรรม
 • ๐๖.๑๕ น. รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
 • ๐๘.๐๐ น. พักผ่อนด้วยสติ
 • ๐๘.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม
 • ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร
 • ๑๒.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม

เหมาะกับ : คนที่ต้องการปฏิบัติแบบจริงจัง “งดใช้โทรศัพท์ 100%
ห้องพัก : เป็นห้องๆ พักห้องละ 3-5 คน มีห้องน้ำในตัว สะดวก
มาได้ทุกวัน : รับศีลช่วงเย็น ลาศีลช่วงเช้าหลังทานอาหารเช้า
ใครไม่มีชุดขาว : ทางวัดมีชุดขาวให้ยืม ผู้หญิงต้องใส่ชุดผ้าถุงและมีสไบด้วยนะคะ
มาปฏิบัติธรรม : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามได้ที่โทรฯ.๐-๓๕๒๕-๔๐๔๑