วัดภูผาสูง

ประวัติ

ความเป็นมาของวัดป่าภูผาสูงนั้นเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2528-2530 เมื่อพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ได้เริ่มสร้างวัดวะภูแก้ว โดยการส่งพระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ซึ่งเป็นลูกศิษย์มาประจำอยู่ที่สำนักวัดวะภูแก้ว พระอาจารย์เจต์ท่านมีนิสัยชอบเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขา จึงเดินทางขึ้นมาเที่ยวธุดงค์กรรมฐานที่บริเวณ "ภูผาสูง" เป็นอาจิณ และต่อมาท่านได้ชักชวนพระอาจารย์ใจ พระเพื่อนสหธรรมิก ขึ้นมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย
วัดป่าภูผาสูง นี้มีชื่อตามแผนที่ทางทหารว่า "เขาช้างหลวง" แห่งเทือกเขาภูหลวง" แต่ชาวบ้านรู้กันในนามว่า "เขาเจ้าพ่อ" พื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง มีความสูง ๗๖๐ เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังน้ำตกวะภูแก้ว น้ำตกหินเพลิง อ่างซับประดู่ และหล่อเลี้ยงชาวบ้านในบริเวณ โดยรอบในเขตติดต่อ ๔ อำเภอ คือ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง และ ปักธงชัย


สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขามีเนื้อที่ดูแลจำนวน ๒,๘๐๐ ไร่ อยู่ที่เทือกเขาภูหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเจ้าพ่อ เป็นวัดที่เงียบสงบร่มเย็น ธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยงามมาก 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางวัดได้ติดป้ายประกาศไว้ที่ประตูรั้วก่อนเข้าวัด เรื่องกฏระเบียบ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้นเหนือเข่า ห้ามสวมเสื้อเเขนกุด/คอลึก/ผ้าเนื้อบาง


สิ่งที่น่าสนใจ
- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) พระเจดีย์ที่ประกอบไปด้วยเครื่องสักการะสูงสุด เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุอรหันต์ธาตุ สร้างจากศรัทธาของพุทธนิกชนโดยไม่มีการจ้างแรงงานใด ๆ อาศัยการสร้างด้วยแรงกายของตนเองเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุของพระอรหันต์ในยุคนี้ ผู้ร่วมสร้างต้องขอศีล 8 ก่อนที่จะร่วมสร้างท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสงบ และหน้าผาที่สวยงาม
- สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
- กระรอกขาว สามารถพบเห็นในวัดได้เป็นจำนวนมาก

สถานที่ตั้ง

ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170