สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

ประวัติ

เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า "บ้านคอกควาย"ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น "วัดยานนาวา"

สำนักปฏิบัติธรรมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข และมีโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน พร้อมสอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยอาจารย์ ดร.พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมใจกลางเมือง ย่านสาทร ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 19.00 น. โดยไม่ต้องจอง หรือลงทะเบียนล่วงหน้า


สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

แบ่งห้องปฏบัติออกเป็น ๒ ห้องด้วยกัน
๑.สำหรับผู้ปกครอง
๒.สำหรับเยาวชนต้นกล้าโดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมในแต่ละอาทิตย์ได้

กิจกรรมสำหรับเด็กก็จะมี
1.สวดมนต์
2.นั่งสมาธิ
3.เดินจงกรม
4.บรรยายธรรมะเสริมเกี่ยวกับพุทธศาสนา
5.กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีความศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติธรรม ไม่ถูกบังคับมา
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่หูตึง ไม่เป็นโรคติดต่อ
มีสุขภาพจิตดี ไม่เป็นคนมีสติฟั่นเฟือน หรืออยู่ในระหว่างการรักษาสามารถเดินจงกรม และนั่งสมาธิได้
ได้กรอกใบสมัครล่วงหน้าแล้ว และได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้จนครบหลักสูตร


สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
เสื้อผ้าชุดขาวเท่านั้น ต้องไม่บางหรือรัดรูปเกินไป ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นหรือกางเกงสำหรับใส่นอน
โปรดเตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องซักสุภาพสตรีนุ่งกางเกง สวมผ้าถูง หรือกระโปรง
ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรคผ้าคลุมไหล่และเสื้อกันหนาว (ปฏิบัติธรรมและนอนในห้องแอร์)

สถานที่ตั้ง

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


การเดินทาง 
รถส่วนตัว ถนนเจริญกรุง ระหว่างซอย 52 และซอย 54
BTS รถไฟฟ้าBTS สถานีสะพานตากสิน เดินประมาณ 5 นาที
เรือ เรือโดยสารสุภัทราขึ้นที่ท่าเรือสาทร
รถเมล์ 1, 15, 17, 35, 75, 163, 504, 544, 547