สถานปฏิบัติธรรม

หากท่านต้องการหลีกหนีออกจากความวุ่นวายต่างๆรอบตัวในสภาวะปัจจุบัน สถานปฏิบัติธรรมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะ เป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มาเกื้อกูลให้การประพฤติปฎิบัติธรรม เป็นไปด้วยความสบายกาย สบายใจ สงบ พื้นที่สะอาดสะอ้าน ตลอดจนผู้คนไม่พลุกพล่านจอแจ

#

วัดผาณิตาราม

Mar 9, 2021, 10:07 AM
วัดผาณิตาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 5 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิม พระเกียรติ ต.เทพราช…
#

วัดสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)

Mar 9, 2021, 8:15 AM
สถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งที่น่าสนใจ ซึ่งจะมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน…
#

บ้านพุฒมณฑา

Mar 8, 2021, 10:32 AM
บ้านพุฒมณฑา แห่งนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้”…
#

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

Mar 8, 2021, 9:12 AM
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย…
#

วัดปัญญานันทาราม

Mar 2, 2021, 11:47 AM
วัดปัญญานันทาราม เดิมเป็นที่ดินของ นายพิชิต - นางจำรัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ถวายที่ดิน 6…
#

วัดป่ามณีกาญจน์

Mar 2, 2021, 10:32 AM
วัดปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั่น อาจาโร…
#

วัดตาลเอน

Mar 2, 2021, 9:39 AM
วัดตาลเอนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕ ตามมติมหาเถรสมาคม…
#

วัดต้นสน

Mar 2, 2021, 8:38 AM
วัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามีบัวอ่อน คันทวย…
#

วัดป่าธรรมสุข

Mar 2, 2021, 6:58 AM
วัดป่าธรรมสุข วัดเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี…
#

วัดป่าเจริญราช

Mar 2, 2021, 4:24 AM
พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช…
#

วัดปลายนา

Mar 1, 2021, 8:19 AM
เนื่องจากเมื่อก่อนนี้ที่ดินบริเวณนี้ยังกันดาร เป็นทุ่งนา และเป็นที่ตาบอด ไม่มี ถนนตัดผ่าน…
#

สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

Mar 1, 2021, 7:18 AM
ท่ามกลางขุนเขาที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านแม่ชีนลินรัตน์…
#

วัดภูผาสูง

Feb 26, 2021, 6:46 AM
วัดป่าภูผาสูง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง ( พระธาตุจอมผา ) ตั้งอยู่ที่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน…
#

วัดมเหยงคณ์

Feb 25, 2021, 9:34 AM
วัดมเหยงคณ์ มีการก่อสร้างอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อกิจทางการเผยแพร่ธรรมะ…
#

วัดถ้ำขาม

Feb 25, 2021, 7:32 AM
วัดถ้ำขามหรือภูขาม ตั้งอยู่ที่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บนสันเขาภูพาน มีบรรยกาศร่มรื่นงดงาม…
#

วัดอโศการาม

Feb 25, 2021, 6:44 AM
ท่านพ่อลีได้เริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์เน้นวัตรปฏิบัติใน…
#

วัดภูหล่น

Feb 24, 2021, 10:56 AM
วัดภูหล่น ปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานหรือสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมแห่งแรกของพระอาจารย์มั่น…
#

วัชรธรรมสถาน

Feb 24, 2021, 6:43 AM
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เน้นสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติสายพระป่ากรรมฐาน ตั้งแต่การนั่งสมาธิ…
#

วัดอัมพวัน

Feb 23, 2021, 10:20 AM
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี สถานปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)วัดอัมพวัน…
#

วัดป่าถ้ำวัวสูญญตาราม

Feb 23, 2021, 8:42 AM
วัดป่าถ้ำวัว ตั้งอยู่ที่บ้านสุยะ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น…
#

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

Feb 23, 2021, 7:16 AM
วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และปฏิบัติกรรมฐานตามสาย…
#

วัดเพลงวิปัสสนา

Feb 19, 2021, 10:42 AM
วัดเพลงวิปัสสนา ทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็น วัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ…
#

วัดป่าเชิงเลน

Feb 19, 2021, 10:26 AM
วัดป่าเชิงเลน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ริมคลองชักพระ ในแขวงบางขุนศรี…
#

สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

Feb 19, 2021, 9:35 AM
วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง…